Bank Czasu

Bank CzasuInicjatywa stworzona z myślą o mamach, które samodzielnie wychowują dzieci. Do grupy zapraszamy także wszystkie mamy, które chcą pomagać innym mamom, są gotowe podzielić się swoim czasem, umiejętnościami, wiedzą, rzeczami lub inną pomocą. Chcemy zebrać grupę ludzi gotowych wspierać się wzajemnie, a w szczególności wspierać matki najbardziej potrzebujące, w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej.

Na stronie członkinie grupy będą umieszczać informację o tym co jest w tym momencie potrzebne lub też co mogą zaproponować innym.
Grupa będzie służyła nawiązaniu tego pierwszego kontaktu, ale dalszy kontakt będzie odbywał się już w świecie rzeczywistym.

Zarówno administrator grupy, jak również Fundacja Wspierania Kobiet i Rodzin – ORIGO, będąca jej pomysłodawcą, nie są odpowiedzialni za kontakty poza grupowe członków.

- KLIKNIJ ABY WEJŚĆ -