Zarząd Fundacji

JulitaJulita Molenda - psycholog (specjalizacja: psychologia wychowawcza, staż: terapia rodzin), instruktorka szkoły rodzenia i dyplomowana doula. Od 12 lat pracuje z młodzieżą oraz prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Jako doula przygotowuje przyszłe mamy do porodu, asystuje przy porodach oraz wspiera w początkach macierzyństwa. Prowadzi zajęcia w szkołach rodzenia z zakresu psychologii porodu, niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu i tworzenia więzi między rodzicem a dzieckiem. Prowadzi także spotkania edukacyjne dla młodzieży w szkołach na tematy związane z ciążą i macierzyństwem. Angażuję się społecznie wspierając matki w trudnej sytuacji życiowej w okresie okołoporodowym. Współpracuje z Domem Samotnej Matki, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, Domem Dziecka, Katolickim Ośrodkiem Adopcyjnym oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Od lat fascynuje się cudem narodzin, jest fanką karmienia piersią, zdrowego odżywiania i ekologii. Od 11 lat jej pasją jest również taniec arabski, prowadzi zajęcia z tańca dla kobiet w ciąży. Prywatnie mama 9 letniego Mateusza i 14 letniego Piotra.

„Czternaście lat temu urodziłam pierwszego syna i od tej chwili fascynuje mnie ciąża i poród. Zrozumiałam, że są to doświadczenia, które mogą stać się źródłem ogromnej satysfakcji i siły kobiety. Moją pasją życiową jest wzmacnianie kobiet, towarzyszenie im w drodze do macierzyństwa oraz odkrywaniu siły, która z niego płynie. Przygotowuję do porodu indywidualnie i w parach. Dbam o zwiększenie świadomości ciała i  umysłu. Wspieram w trakcie porodu i stosuję techniki, które pomagają w jego łagodnym przebiegu”

AniaAnna Janik - psycholog, pedagog – terapeuta, trener grupowy. Absolwentka Psychologii na UW oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Pedagogiki UW.  Posiada bogate doświadczenie  w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jako trener pracuje z matkami towarzysząc im w poszukiwaniu własnych dróg w macierzyństwie. Wykorzystuje techniki pracy z ciałem i artystyczne formy wyrazu.

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA i KURSY:

 • Kurs trenerski w zakresie warsztatu grupowego” w Szkole Trenerów Fundacji Synapsis (lata 2002-2004)
 • Kurs „Gimnastyka mózgu – kinezjologia edukacyjna” w ośrodku Osobistego Rozwoju „Przyjazny Świat”(r.2004)
 • Szkolenie „Taniec, ruch i przestrzeń” w Centrum Szkoleniowym KLANZA (r.2009)
 • Szkolenie ABC Terapii Krótkoterminowej w ośrodku  „Centrum Terapii Krótkoterminowej” w Łodzi (rok 2012)
 • Szkolenie z zakresu pracy z ciałem akredytowane przez FLORIDA SOCIETY BIOENERGETICS ANALYSIS (r.2013 )

,,Cytując słowa Gabriela Garcii Marqueza: „Is­to­ty ludzkie nie rodzą się raz na zaw­sze w dniu, w którym mat­ki wy­dają je na świat, ale życie zmusza je do po­now­ne­go i wielok­rotne­go rodze­nia sa­mych siebie”. Swoją  misję zawodową  widzę w towarzyszeniu  ludziom przy kolejnych narodzinach do pełniejszego życia, w zgodzie ze sobą i światem.”

JagodaJagoda Kędzierska - Psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupami terapeutycznymi i socjoterapeutycznymi. Pracuje w podejściu ericksonowskim, NLP, a także korzysta z metody ustawień systemowych. Trener Treningu Zastępowania Agresji. Prowadzi grupy rozwoju osobistego dla kobiet.
W swojej pracy kieruje się przekonaniem, że rozwiązanie jest zawsze w zasięgu klienta, a także wiarą w jego wewnętrzne umiejętności. Jest współautorką warsztatów rozwojowych dla kobiet opartych na baśniowych metaforach, a także szkolenia dla profesjonalistów na temat depresji poporodowej.

Główne obszary pracy terapeutycznej:

 • zajmuje się przygotowaniem kobiet do porodu w stanie hipnozy i głębokiego relaksu, depresją poporodową, lękiem okołoporodowym), a także wsparcie dla kobiet w okresie poporodowym, szczególnie w czasie depresji poporodowej, oraz szeroko pojęte trudności w macierzyństwie.
 • nerwice, stany lękowe, obniżony nastrój, depresja
 • szeroko pojęty rozwój osobisty

Wybrane kursy i szkolenia:

 • kurs na doradcę noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich (23h)
 • Hipnoza i hipnoterapia dla profesjonalistów”( 44 godz.)
 • Zintegrowane Pole NLP wg Roberta Dilts’a (20 godz.)
 • Kurs Mistrz Praktyk NLP prowadzony przez Polski Instytut NLP w Warszawie – 150 godzin
 • Kurs Praktyk NLP prowadzony przez Polski Instytut NLP w Warszawie – 150 godzin
 • Warsztat ustawień systemowych wg Berta Hellingera prowadzony przez Fundację ETOH (144 godz.)
 • Podstawowe umiejętności pracy douli – Fundacja rodzić po ludzku (16 godz.)
 • Trening zastępowania Agresji – Stowarzyszenie Spójrz Inaczej (90 godz.)
 • Warsztat z mediacji (przy Uniwersytecie Warszawskim) (60 godz.)

,,Praca z drugim człowiekiem jest dla mnie przygodą, wyzwaniem i nauką. Pomagając zawsze uczę się wiele o samej sobie, swoich słabościach, mocnych stronach i tym kim jestem.  i zachęcam siebie i osoby z którymi pracuję do wejścia do lasu. jak mówi Clarissa Pinkola Estes <<jeśli nie wejdziesz do lasu, nic Ci się nie przydarzy i nigdy nie zaczniesz naprawdę żyć.>>”