Podziękowanie za zbiórkę

Drodzy Rodzice i Nauczyciele https://www.facebook.com/pages/Mi%C4%99dzynarodowe-Centrum-Edukacji-Montessori/191248174227608,

Serdecznie dziękujemy Rodzicom i Nauczycielom z Międzynarodowego Centrum Edukacji Montessorii  za wsparcie naszej Fundacj. Podczas  zbiórki charytatywnej udało się uzbierać aż 497 zł! Jest to wspaniałe osiągnięcie, biorąc pod uwagę fakt, że dołączyliśmy w ostatniej chwili. Dziękuję również Dyrekcji i Radzie Rodziców za umożliwienie mi włączenia się w zbiórkę.