Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Mamy Czas https://www.facebook.com/stowarzyszenie.mamy.czas?fref=ts za użyczenie nam sali na sobotnie warsztaty.

Udało nam się zebrać 420 zł. Brakuje jeszcze trochę (do zamknięcia projektu 6 tys. zł.) ale jesteśmy dobrej myśl.